Klip: Kutt like it's perfect. An easy to use self-hosted URL shortener. https://uwu.ryukyu/
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 

8 wiersze
132 B

{
"useTabs": false,
"tabWidth": 2,
"trailingComma": "none",
"singleQuote": false,
"printWidth": 80,
"endOfLine": "lf"
}