Klip: Kutt like it's perfect. An easy to use self-hosted URL shortener. https://uwu.ryukyu/
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
 
 
 
 

150 rader
2.7 KiB

type Raw = import("knex").Raw;
type Match<T> = {
[K in keyof T]?: T[K] | [">" | ">=" | "<=" | "<", T[K]];
};
interface User {
id: number;
apikey?: string;
banned: boolean;
banned_by_id?: number;
cooldowns?: string[];
created_at: string;
email: string;
password: string;
reset_password_expires?: string;
reset_password_token?: string;
updated_at: string;
verification_expires?: string;
verification_token?: string;
verified?: boolean;
}
interface UserJoined extends User {
admin?: boolean;
homepage?: string;
domain?: string;
domain_id?: number;
}
interface Domain {
id: number;
uuid: string;
address: string;
banned: boolean;
banned_by_id?: number;
created_at: string;
homepage?: string;
updated_at: string;
user_id?: number;
}
interface DomainSanitized {
id: string;
uuid: undefined;
address: string;
banned: boolean;
banned_by_id?: undefined;
created_at: string;
homepage?: string;
updated_at: string;
user_id?: undefined;
}
interface Host {
id: number;
address: string;
banned: boolean;
banned_by_id?: number;
created_at: string;
updated_at: string;
}
interface IP {
id: number;
created_at: string;
updated_at: string;
ip: string;
}
interface Link {
id: number;
address: string;
banned: boolean;
banned_by_id?: number;
created_at: string;
domain_id?: number;
password?: string;
target: string;
updated_at: string;
user_id?: number;
uuid: string;
visit_count: number;
}
interface LinkSanitized {
address: string;
banned_by_id?: undefined;
banned: boolean;
created_at: string;
domain_id?: undefined;
id: string;
link: string;
password: boolean;
target: string;
updated_at: string;
user_id?: undefined;
uuid?: undefined;
visit_count: number;
}
interface LinkJoinedDomain extends Link {
domain?: string;
}
interface Visit {
id: number;
countries: Record<string, number>;
created_at: string;
link_id: number;
referrers: Record<string, number>;
total: number;
br_chrome: number;
br_edge: number;
br_firefox: number;
br_ie: number;
br_opera: number;
br_other: number;
br_safari: number;
os_android: number;
os_ios: number;
os_linux: number;
os_macos: number;
os_other: number;
os_windows: number;
}
interface Stats {
browser: Record<
"chrome" | "edge" | "firefox" | "ie" | "opera" | "other" | "safari",
number
>;
os: Record<
"android" | "ios" | "linux" | "macos" | "other" | "windows",
number
>;
country: Record<string, number>;
referrer: Record<string, number>;
}
declare namespace Express {
export interface Request {
realIP?: string;
pageType?: string;
linkTarget?: string;
protectedLink?: string;
token?: string;
user: UserJoined;
}
}